Skip to content

Diensten

Eenmalig opzetten en modulair uitbouwen

Het salarispakket bestaat uit het eenmalig opzetten van de salarisadministratie en kan verder modulair opgebouwd worden.

Bij het opzetten van een nieuwe salarisadministratie hoort het aanvragen van een loonheffingennummer en het aanmaken van de salarisadministratie.

De maandelijkse verwerking bestaat uit een basispakket met daarnaast extra mogelijkheden. Hiernaast kunnen ook nog extra diensten gekozen worden.

Start

Aanvragen loonheffingennummer

Wij verzorgen de aanvraag van het loonheffingennummer indien dit nog niet gedaan is.

Opzetten
salarisadministratie

Wij maken een salarisadministratie voor je aan en zorgen voor de juiste premie-instellingen voor je bedrijf.

Maandelijkse verwerking

Salarisstroken

Op basis van maandelijks (via de mail) aangeleverde salarismutaties verzorgen wij de salarisstroken. De werknemers kunnen de salarisstroken inzien in een online app. De stroken hoeven dus niet los verspreid te worden. Dit gebeurt allemaal automatisch.

Aangifte loonheffingen

Loonjournaalpost

Door een automatische koppeling met diverse boekhoudpakketten kan de loonjournaalpost direct in de administratie gezet worden en hoeft deze niet los geboekt te worden.

Extra

Pensioenaangifte

Als er een pensioenaangifte gedaan moet worden, kan dit door ons verzorgd worden.

Vakantie-urenregistratie

Vakantie-opbouw en vrije uren kunnen door ons bijgehouden worden en getoond worden op de stroken.

Extra mogelijkheden

Nasynchroniseren salarisadministratie

Standaardcontracten opstellen

Wij kunnen voor diverse situaties overeenkomsten opstellen conform wettelijke eisen.

Ziek- en betermeldingen

Wij verzorgen de ziek- en betermeldingen bij de verzekering. Tevens kunnen wij advies geven over verplichtingen bij langdurige ziekte van werknemers.

Aanvragen subsidies

Het aanvragen van subsidies als NOW en wtl kan ook via ons.

Aanvragen betalingsregelingen

WAB-proof salarisadministratie

Volgens de huidige wetgeving krijg je een korting van 5% op je te betalen WW-premie als je salarisadministratie voldoet aan de eisen.

Melding aflopende contract(en)

Wij houden uw lopende contracten in de gaten. Mocht een contract overgaan naar een contract voor onbepaalde tijd maken wij hier tijdig melding van. Dit geldt ook voor het verplichte aanbod voor een vast aantal uren voor oproepkrachten.

Advies personeelsverzekeringen

Jaarwerk

Dit omvat de jaaropgaven voor de werknemers (die zijn via de online app kunnen inzien), de jaarloonjournaalpost en het doorgeven van de salaris gerelateerde gegevens aan verzekeringen.

Afsluiten
salarisadministratie

Als er geen personeel meer in dienst is, moet het loonheffingennummer afgesloten worden. Dit kunnen wij verzorgen. Wordt dit niet gedaan, moet er maandelijks een aangifte loonheffingen gedaan blijven worden.